Info om framtida särskilda boenden i Munkedal

Dags att tycka till om nytt särskilt boende i Dingle.

  • Bygdegården Hedekas

Den 12 november kl 10:00 träffar vi samhällsbyggnadschefen Elisabeth Lindroth och äldreomsorgschefen Malin Petzäll för att få information om olika alternativ för nybyggnad av äldreboendet i Dingle. Mötet äger rum i Bygdegården i Hedekas och vi kan alla lämna synpunkter på utformning och förutsättningar för ny- och ombyggnaden. Vi kan också inför mötet fundera över om vi tycker det är bra med flera mindre äldreboenden eller om vi hellre skulle vilja ha ett större centralt boende i framtiden.

Då det är svårt med kommunikationer hoppas vi att det finns medlemmar som kan åta sig att köra dit och ta med sig medresenärer. Föreningen betalar milersättning, 18:50/mil för resan så tryck in trippmätaren innan ni kör.