Skall vi ha kvar SPF Munkedalsbygden?

En medlemsenkät sändes ut av styrelsen och valberedningen i mars 2021. Anledningen var att flera styrelseledamöter aviserat sin avgång och att valberedningen, trots stora ansträngningar, inte lyckats finns ersättare för dessa. Svaren har nu kommit in och resultaten presenteras i artikeln.

Resultatet av den enkät som styrelsen och valberedningen i SPF Munkedalsbygden skickade ut till medlemmarna i mars är nu klart. Av drygt 120 utskickade enkäter besvarades 45 st (37%). Av de inkomna svaren ansåg 31 st (70%) att det är mycket viktigt att föreningen fortsätter sin verksamhet när pandemin är över, 10 st (23%) vet ej och 3 st (7%) anser att det inte är viktigt. 5 st anser att föreningen kan läggas i malpåse under några år. 1 medlem kan tänka sig att ingå i någon kommitté och 1 annan medlem kan tänka sig att ingå i styrelsen.

Styrelsen och valberedningen tackar för de inkomna svaren och kommer att analysera dessa vidare under våren. På grund av pandemin och den utdragna vaccineringen har vi beslutat att vänta med årsmötet 2021 till i slutet av augusti månad. Då bör det, om vi har tur med vädret, kunna hållas utomhus och på så sätt vara säkert även för dem som eventuellt inte har vaccinerats.

Den sittande styrelsen arbetar vidare under våren i avvaktan på årsmötet och återkommer närmast med kallelse till årsmöte 6 veckor innan mötet.

Vi önskar alla medlemmar en trevlig sommar och en snar och säker vaccinering.

Styrelsen SPF Seniorerna Munkedalsbygden
Valberedningen