Styrelsemöte 20200611 protokoll

Styrelsen utsåg representant till digital distriktsstämma.

Årets distriktsstämma genomförs digitalt pga coronapandemin och därför representeras varje förening endast av 1 delegat. Att representera föreningen vid distriktsstämma 2020 utsågs sekreteraren Lars B Andersson.
Styrelsen diskuterade några punkter på stämmans föredragningslista och beslöt att

  • vid eventuell diskussion om höjt bidrag till distriktet föreslå en höjning till 15 kronor i stället för 20 kronor
  • ställa en fråga om hur arbetet i utskotten framskridit
  • ställa en fråga om budgetförändringen som innebär att anslaget till styrelse och utskott ökat kraftigt och anslagen till kurser och konferenser minskat i ung samma omfattning

Lars B redovisar stämmans viktigare beslut till styrelsen per mail

Protokoll styrelsemöte 20200611