Månadsträff 28 januari

Vi inleder vårens verksamhet på Folkets hus tisdag den 28 januari kl 14:00. Medlemmar och "ännu ej medlemmar" välkomna.

  • Bild från årsmöte 2018

De nya ägarna till Folkets hus har under året skapat ett flertal lägenheter i gamla Folkets Hus. Dessutom är man i färd med att snygga till de allmänna lokalerna som Linnea, Violen och Aulan (Stora salen). Vi har därför beslutat att under våren pröva dessa lokaler för vår verksamhet. Kostnaden blir ungefär densamma som vi hittills haft på Församlingshemmet men vi vinner möjligheten att förlägga verksamhet till olika tider och olika lokaler. 

Till årets första möte har vi engagerat populära "Lilla Bandet" från Färgelanda. Vi inbjuder också icke medlemmar till träffen. Priset för dessa blir 80 kr istället för medlemspriset 60 kr.

Månadsträff 28 januari