KPR kvar

Kommunfullmäktige beslutar att KPR och KRF blir kvar minst tom 2022

Kommunfullmäktige beslöt 2018 att Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor skulle avvecklas 2020-12-31. SPF och PRO har kraftigt motsatt sig detta och uppvaktat de politiska partierna i fullmäktige med krav på att råden fortsatt får finnas för att ta tillvara pensionärers och funktionshindrades intressen i kommunen. Nu har vi slutligen nått framgång och kommunfullmäktige beslöt den 7 december att råden skall bli kvar under mandatperioden och dess framtida öde beslutas hösten 2022. 

Råden är synnerligen viktiga i dessa tider då det inte finns någon klar politisk majoritet vare sig i fullmäktige eller nämnder. Våra synpunkter kan då, som företrädare för en stor grupp av kommunens invånare, få avgörande betydelse när ärenden som rör vår vardag skall beslutas. På grund av coronapandemin har råden inte sammanträtt sedan i våras och föreningen har därför fått agera via skrivelser till våra folkvalda. På så sätt har vi bland annat förhindrat den indragning av frikorten på Västtrafiken som föreslogs i höstas. Vi har också bidragit till att Ekebacken inte får läggas ned förrän ett alternativt boende har öppnat. Vi kommer att fortsätta att, i samverkan med övriga pensionärsföreningar i kommunen, hålla ett öga på de kommunala besluten och försöka ingripa när besluten ser ut att försämra vardagen för oss äldre.

Kommufullmäktige 2020-12-07