Styrelsemöte protokoll 20200407

Styrelsen beslutar avboka alla vårens evenemang

Då planeringen av evenemang för hösten pga Coronavirus-utbrottet inte var möjligt beslöt styrelsen att SPF tillsammans med andra föreningar kontaktar kommunen med förslag att "Övriga föreningar" tilldelas samma bidrag för år 2020 som för 2019 i avvaktan på att virusangreppet går över.
Styrelsen beslöt också att avboka alla evenemang som planerats för våren 2020.

Protokoll styrelsemöte 20200407