Kallelse årsmöte 2019

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte 2019

Munkedal 2019-01-07

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i SPF Seniorerna Munkedalsbygden till ordinarie årsmöte i Foss församlingshem den 18 februari 2019 kl 16:00.

Årsmötesförhandlingar enligt särskild dagordning.

Därefter bjuder föreningen på kaffe och smörgås

Tom Nordblom underhåller med visor till gitarr

Välkomna

Styrelsen

-----------------------------------------------------------------

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida https://www.spfseniorerna.se/munkedalsbygden 1 vecka innan årsmötet eller i möteslokalen på mötesdagen.