Julmässa på Hellekis Säteri

SPF Hafsten ordnar en bussresa till julmässa på Hellekis Säteri, fredag 28 oktober 2022.

Anmälan till Gullbritt tel. 070-595 28 19 senast den 16 oktober.       Pris per person 500 kr. Insättes på SPF Hafstens bg 5532-6987. Ange namn och telefonnummer. I priset ingår resa, inträde och lunch. Anmälan är bindande.