Verksamhetsplan

Plan för 2021

SPF SENIORERNA FRÄKNE I LJUNGSKILE

Verksamhetsplan för 2021


Föreningens mål
Föreningen har som mål att erbjuda medlemmarna ett brett program som inbjuder till information, diskussioner m m samt fysisk aktivitet. Styrelsen bör fortsätta erbjuda medlemmarna kurser, information i frågor som är viktiga. Det gäller läkemedelsanvändning, kunskap att hantera smart-phone, surfplatta, datorer.

Styrelsen bör aktivt delta i kommunens pensionärsråd, KPR, för att söka påverka kommunen frågor som är angelägna för SPF:s medlemmar.


Styrelsemöten
Styrelsen bör sammanträda minst tio (10) gånger

Medlemsträffar
Föreningen bör ha tio (10) medlemsträffar inklusive årsmöte. Vid varje träff skall något föredrag av intresse hållas för föreningens medlemmar. Rapporter av intresse från KPR eller distriktet lämnas vid dessa månadsträffar.


Resor
Föreningen bör erbjuda medlemmarna minst två resor/utflykter per år. Resorna är endagsresor med buss eller genomförs med egen bil (samåkning).


Kurser, studiecirklar
Styrelsen får lämna förslag till studiecirklar och kurser. Medlemmarna uppmanas att lämna önskemål. Styrelsen bör stimulera medlemmarna att använda IT genom kurser, etc.


Aktiviteter
Föreningen driver aktiviteter som syftar till gemenskap, motion, m m.
För närvarande anordnas med ledare: vandringar, bridge, boule, läsecirklar, och golf
Kontaktperson skall finnas för resp. aktivitet.


Information om föreningens verksamhet sker på följande sätt.
Annonsering i tidningar: Bohusläningen, www.spfseniorerna.se/frakne, gruppmail. Styrelsen kan vid behov skicka brev till medlemmar som inte har tillgång e-post.

Övrigt
Styrelsen skall ta initiativ inom olika områden som påverkar föreningens medlemmar på olika sätt och som ligger inom föreningens ändamål.

/Verksamhetsplan 2021