Budget 2020

Budget 2020


Budget                             2020        Utfall 2019
Intäkter
Sålda lotterier                    10 000      12 386
Resor intäkter                    10 000        3 635
Möten intäkter                    43 000      30 750
Erhållna bidrag                     1 900        3 882
Medlemsavgifter                 69 000      68 750
Summa Intäkter                 133 900   119 403
Kostnader:
Resor kostnader                   20 000    11 145
Möten, kostnader                  55 000    49 394
Kostnadsersättningar              1 000         500
Lokalkostnader                        3 000      1 900
Reklam och PR                        2 500      2 986
Administration                          1 000      1 829
Avgift till förbundet/distrikt      46 920    48 110
Uppvaktningar                          1 000 -
Bankkostnader                          1 500      1 430
Övriga kostnader                       1 000

Summa Kostnader:                 132 920  117 294

ÅRETS VINST                                980     2 109