Årsmöteshandlindar

Inför årsmötet

Verksamhetsberättelse för SPF seniorerna fräkne Ljungskile

Verksamhetsberättelsen omfattar perioden 2019-01-01 till 2019-12-31

Verksamheten

Förningens ändamål är bland annat tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, informera medlemmarna i frågor som berör dem, verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna samt främja förståelse och solidaritet mellan generationer. Samverkan bör ske mellan föreningarna (Utdrag ur SPF Sveriges Pensionärsförbund.

Medlemmar

Antalet medlemmar per den 2019-12-31 uppgick till 276, 163 kvinnor och 113 män (282, varav 162 kvinnor och 120 män). Under året har följande förändringar ägt rum; 8 nya medlemmar, 8 medlemmar har avlidit och 6 medlemmar har avregistrerats av andra orsaker.

Styrelsen

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Lisbeth Granåsen Brandt ordförande, Axel Wallström vice ordförande, Lars Abrahamsson sekreterare, Per Schwartzman kassör, Mona Olsson ledamot, Eva Berndtsson ledamot och Lars-Göran Barck ledamot.

Möten – styrelsen

Styrelsen har haft 10 möten; 15 januari, 12 februari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 13 augusti, 10 september, 22 oktober, 12 november, 5 december

Möten – årsmöte

Årsmötet ägde rum 25 februari 2019

Möten – medlemsträffar

Under året har följande gäster besökt oss;

Biodlaren Bernt Olsson berättade om våra bin och deras fantastiska värld, 28 januari.

Årsmöte med countrysångaren Benny Jannerbrink från Kungälv, 25 februari.

Mina älskade mikrober. Startar psykisk ohälsa i magen, Lars Abrahamsson, 25 mars

Fågelskådaren Ingemar Pettersson pratar om fåglar, 29 april.

Folkhögskolans musiklinje 27 maj

Ost och Vin på Golfklubben, 26 augusti

Lucky Strike, författaren Ja-Olof Nilsson berättade om sin bok från andra världskriget, 30 september.

Lev längre.... Ett antiinflammatoriskt liv, Lars Abrahamsson, 28 oktober.

50-tal i bild o ton, Saker du minns, saker som du glömt att du minns. Rolf Rodin och Jan Aronsson, 25 november

Julbord Golfklubben, 6 december

Närvarande vid medlemsträffarna har varit ca 45-75 stycken.

Ost och Vin respektive julbordet var ca 60 resp 50 medlemmar.

Resor/utflykter

Resa till Göteborg och Titanic-utställningen och besök på restaurang Pigalle, 14 mars, ett 30-tal medlemmar deltog.

Resa till Falköpings-bygden och besök på Dalén-museet, Cesarstugan och Falköpings Osteria, 4 september, ett 25-tal medlemmar deltog.

Övriga aktiviteter

Gemensam dag på Musselbaren 13 juni, 50-tal medlemmar deltog.

Klubbmästerskapet i Golf, 12 september. 20 medlemmar deltog.

Promenader har ägt rum torsdagar vid tjänlig väderlek. Varierat program.

Boule pågår höst och vår, vintertid inomhus, Junogatan Uddevalla

Golf sker i samverkan med Lyckorna Golfklubb (Lats-Göran Barck)

Bridge spelas torsdagar i Ljungskilegården i samverkan med övriga bridgeföreningar (Nils Magnusson)

Läsecirklar, 3 stycken (Ulla Magnusson, Lisbeth Granåsen, Eva Berndtsson))

Vid SPF:S distriktsstämma 4 april deltog Axel Wallström och Lars-Gran Barck

Vid ordförandekonferensen 20/3 deltog Lisbeth Brandt och Lars Abrahamsson

SPF Fräkne har deltagit i KPR, Kommunens Pensionärsråd (Axel Wallström)

Samarbetspartner

För genomförandet av våra aktiviteter har vi ett gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Ekonomi

Ekonomin under året har varit stabil. Överskottet verksamhetsåret 2019 uppgick till 2 109 (20 876) kronor. Balansomslutningen per den 2019-12-31 var 103 769 (99 760) kronor. Eget kapital inklusive överskottet 2019 är 101 660 (99 760) kronor.

Medlemsavgiften var 2019 totalt 250 Kronor, varav 160 kronor gick till förbundet centralt, 10 kronor till distriktet och 80 kronor till SPF Seniorerna Fräkne. Avgifter vid medlemsträffar uppgick till 50 kronor.

Underskrifter Ljungskile 15 februari 2020

Lisbeth Granåsen Brandt Axel Wallström Lars Abrahamsson

Ordförande                                V ordf.        Sekreterare

Per Schwartman      Lars-Göran Barck        Mona Olsson

Kassör                      Ledamot                     Ledamot

Eva Berndtsson

Ledamot