Vandring 11 april

Tappra vandrare

I den något kalla, men soliga morgonen samlades en liten skara för att  vandra tillsammans. Detta unde Agneta Wallströms sakkunniga ledning.

.