Politikerutfrågning 2022

Med bara 24 dagar kvar till valet fick SPF Seniorerna Tjörnveteranerna ett gyllene tillfälle den 18 augusti att träffa kommunens politiker och ställa frågor inom några prioriterade områden.

  • Politikerutfrågning 18 augusti 2022
  • Ett hundratal medlemmar deltog i träffen.
  • Ordförande Margareta Andersson och moderator Roger Boström
  • Politikerutfrågning 18 augusti 2022
  • Ett hundratal medlemmar deltog i träffen.
  • Ordförande Margareta Andersson och moderator Roger Boström

Äldrepolitik på SPF Seniorerna Tjörnveteranernas politikerutfrågning

Politiker från åtta olika partier i Tjörns kommun ställde upp och svarade på frågor i hembygdsföreningens nya samlingssal i Bräcke på torsdagskvällen. Moderator var Roger Boström, Vuxenskolan. Ett hundratal medlemmar tog tillfället i akt att komma till denna frågestund. Att få politikerna att förstå vilken stor och viktig grupp seniorer är var ett av syftena med utfrågningen.

Representanter för de olika partierna var Bertil Ahlstrand (Sverigedemokraterna), Inga-Lill Hast (Moderaterna), Björn Möller (Kristdemokraterna), Robert Mattsson (Centerpartiet), Gun Alexandersson-Malm (Liberalerna), Tanja Siladji Dahne (Miljöpartiet De Gröna), Rikard Larsson (Socialdemokraterna) och Alma Sibrian Alfaro (Vänsterpartiet).

Det ställdes många frågor bland annat om vad man tänker göra åt bristen på alternativa boenden för de som inte längre klarar att bo kvar hemma. Partierna verkade vara överens om det stora behovet att bygga äldreboenden. Varför då inget hänt under den gångna mandatperioden gavs inga godtagbara förklaringar på.

Efter kaffepausen diskuterade vi åtgärder i hemtjänsten särskilt hur man vill förbättra personaltillgång och schemaläggning för bättre kontinuitet med färre antal anställda som på kort tid möter en hemtjänsttagare.

Bland de stora utmaningarna finns omställningen av hälso- och sjukvården till en ”god och nära vård”, som bl.a. innehåller beslut om fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. Det var uppenbart att frågan var ny för många i panelen.

Margareta Andersson, ordförande i SPF Seniorerna Tjörnveteranerna avrundade kvällen med att konstatera att föreningens medlemmar med rätta har höga förväntningar på kommunens politiker så att man kan känna en trygghet i sitt boende, i vården och omsorgen och att kunna leva på sin pension.