Kontakta oss

Mats Allestam

Trafik

Margareta Andersson

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Dan Gustafsson

Valberedning ordförande

Inger Jenneborn

Resor

Mona Johansson

Resor

Jan Magnusson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Gunilla Måneskiöld Hansson

Revisor

Inga Olsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Lars-Erik Pettersson

Revisor

BIRGITH ÅhS

Valberedning