Kontakta oss

Mats Allestam

Trafik

Margareta Andersson

Webbredaktör

Dan Gustafsson

Valberedning ordförande

Inger Jenneborn

Resor

Mona Johansson

Resor

Jan Magnusson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Medlemsregisteransvarig CU

Gunilla Måneskiöld Hansson

Revisor

Inga Olsson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

BIRGITH ÅhS

Valberedning

Majken Lundqvist

Valberedning

Rolf Persson

Revisor