Om föreningen

SPF Seniorerna Tjörnveteranerna är en av föreningarna inom Bohusdistriktet och har ca 550 medlemmar.

Tjörnveteranernas viktigaste uppgifter är att stödja kommunens seniorer till ett friskare åldrande med livskvalitet i fokus, främst genom aktiviteter som är sociala, roliga, meningsfulla och främjar hälsan. I kommunens pensionärsråd arbetar vi för bättre tillgänglighet i boenden och offentliga miljöer, valfrihet inom vård och omsorg samt för fler bostäder som passar oss seniorer.