SPF Seniorerna stärker Arvsfondens kompetens

Regeringen har förordat SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström att vara ledamot i Arvsfondsdeligationen.

  • Peter Sikström