Ensamhetskommisionen ska minska ensamheten hos Sveriges äldre

Ensamhetskommissionen är en politiskt obunden satsning som ska jobba brett med problematiken "Ingen ska ha ingen". Kommissionen kommer att föreslå konkreta åtgärder och insatser.

  • "Ingen ska ha ingen"