Verksamhetsplanering 2022

SPF Seniorerna Tjörnveteranerna har haft uppföljning av verksamhetsplanen och planerat aktiviteter för 2022. I sammankomsten deltog styrelse- och kommittéledamöter samt cirkelledare. Det var livliga diskussioner om hur vi ska anpassa verksamheten till alla nya och yngre medlemmar som tillströmmat de senaste åren. Under målet ”öka synligheten” poängterades hur viktigt det är att berätta om vår breda verksamhet både internt och externt och därmed göra föreningen ytterligare känd för många. De äldrepolitiska frågorna och föreningens sociala engagemang blir också högt prioriterade i den kommande verksamhetsplanen.

  • Verksamhetsplanering 2022