Kulturhistorisk promenad 1 okt

Idag var det 37 vandringssugna personer som mötte upp på Fosseröd gård.
Vi gick genom betad skogsmark med öppna partier och kärrartad mark upp
mot Surdals damm. Förr utgjorde dammen en fördämning för vattenkvarnar.
Dessa användes för att mala spannmål. Nu är tyvärr dammen igenvuxen.

Vid promenadens slut diskuterade vi nya kulturvandringar i höst. Alla var positiva
till att fortsätta med dessa.

  • Surdals damm