Folkhälsomyndigheten söker personer 65 år och äldre att intervjua

Folkhälsomyndigheten har ett uppdrag som handlar om att förbättra/utveckla allmänhetens kunskap om psykisk hälsa. Målet är att myndigheten ska sprida tillgänglig, relevant och målgruppsanpassad information och kunskap om psykisk hälsa till allmänheten.

  • Folkhälsomyndigheten