Kulturhistorisk promenad Hakenäset

Vi var många promenadsugna, som letade oss till Berga hamn på Hakenäset på Kristi Himmelsfärdsdagens förmiddag. Bergapromenaden i det fantastiska vårvädret följde vägen mellan gårdarna upp till Porsdalen. Tröja och jacka fick successivt plockas av i uppförsbackarna. Vid Porsdalen hade vi en härlig utsikt över Hakefjorden. Nerförsbackarna till Sandviken gick mellan blommande träd och buskar. På Margaretas och Lennarts tomt hittade vi många sittplatser på behöriga Corona-avstånd. Vi fikade och åt glass och överlämnade en sommardahlia till promenadledarna. Ingen badade den här gången heller. Margareta avslutade med en dikt som skrivits av den på Hakenäset uppväxte Ernst Manker. Sista biten tillbaka till Berga hamn gick vi på klipporna utefter vattnet.

  • På väg från Berga hamn
  • Avtackning
  • På väg från Berga hamn
  • Avtackning

 Lennart Andersson berättade om Berga by, som under första hälften av 1900-talet bestod av åtta gårdar med ett 60-tal innevånare. Området består av mycket sandjordar och är inte särskilt lämpat för jordbruk. Gårdarna var därför små med ett fåtal djur och man hade biinkomster bl a genom att sälja potatis, grönsaker och frukt till Göteborg och Uddevalla. Vägen till Berga var för hundra år sen dålig, särskilt på vintern, och på sommaren fanns 17 grindar att passera. Sjövägen blev därför en naturlig kommunikation. På 1750-talet fanns i Berga hamn ett trankokeri. Sjöbodarna byggdes på 1920-talet. Sedan 1960-/70-talen har området bebyggts med omfattande fritidhusbebyggelse och allt fler flyttar in som fastboende.

Se fler foton i bildgalleriet