Eva Eriksson omvald som förbundsordförande för SPF Seniorerna

På SPF Seniorernas kongress den 12 juni har Eva Eriksson omvalts som förbundsordförande för SPF Seniorerna.

  • Eva Eriksson