Upprop för äldreomsorgen

SPF Seniorerna har sedan flera år pekat på bristerna i äldreomsorgen. Dessvärre har för lite gjorts. Nu kräver vi ordentliga förändringar i alla led med bland annat: en omsorg som utgår från individens behov – med högre medicinsk kompetens och fler geriatriker, utbildningskrav för personalen, bättre arbetsvillkor.

Skriv under vårt äldreomsorgsupprop och hjälp oss sätta högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering. Ingen ska längre kunna blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehov som finns.
Skriv under här