Rekommendation till SPF Seniorernas föreningar och distrikt om möten hösten 2020

Fortsätt att träffas utomhus!

För att undvika att bli smittad uppmanar SPF Seniorerna föreningar och distrikt att fortsätta att begränsa sina fysiska möten under hösten 2020. Det är viktigt att vi som organisation fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär bland annat att vi fortsätter hålla ett fysiskt avstånd till andra människor som vi inte träffar regelbundet. Detta blir viktigare ju äldre vi är och är särskilt viktigt inomhus. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi inte träffas närmare än en armlängds avstånd, vilket gäller både utomhus och inomhus. 

Läs rekommendationerna