Kulturhistorisk promenad Säby-Hoga

I vårens första kulturvandring under Henry Hermanssons ledning deltog ett tjugotal tjörnveteraner. Promenaden startade från Säbygården och fortsatte mot Länsmansgården i Hoga Här berättade Anders Littke om gårdens och Tjörns Sparbanks historia. Därefter fortsatte promenaden mot Sibräcka bygdegård, där det var dags för kaffepaus och godis sponsrat av Tjörns Sparbank. Vägen tillbaka mot Säbygården gick genom gammelskogen, som fortfarande var prydd med påskens konst.

  • Vackert promenadväder
  • Hoga 1999
  • Energikick
  • Historielektion
  • Kaffepaus
  • Vackert promenadväder
  • Hoga 1999
  • Energikick
  • Historielektion
  • Kaffepaus

På Länsmansgården berättade Anders Littke
om gårdens och Tjörns Sparbanks historia. Banken har för sin tillkomst att tacka Lars Billström. Hans namn och livsverk har i första hand bevarats genom donation till Billströmska folkhögskolan. Mindre känt, men lika betydelsefullt är det tillägg han den 10 januari 1874 lät göra i sitt testamente, där en ny punkt bestämmer att 1000 riksdaler skulle överlämnas till folkhögskolans styrelse som grundfond till en sparbank för Tjörns härad. Behovet av en sparbank på Tjörn var synnerligen påkallat, vilket Billström hade förutsett. Det kom att dröja till den 27 november 1906 innan reglementet för sparbanken fastställdes. Ordförande i bankens första styrelse var kronolänsman Johan Nordström och sparbankens första expedition fanns i hans kontor på Hoga länsmansboställe och den var öppen var fjortonde dag. Mer historia finns att läsa på Tjörns Sparbanks hemsida.

Se också fler bilder i bildgalleriet.