Kulturhistorisk promenad Sundsby säteri

Valborgsmässoaftonens kulturhistoriska promenad i Sundsby startade med ett besök i köksträdgården. Promenaden följde sedan Iverstigen med fikapaus på höjden ovanför säteriet. Det av Tjörns sparbank sponsrade godiset gav även under denna promenad deltagarna extra energi att fullfölja vandringen.

  • Sundsby säteri Valborgsmässoafton 2020
  • Promenad på Iverstigen
  • Trädgårdsmästaren
  • Dammen
  • Sundsby säteri Valborgsmässoafton 2020
  • Promenad på Iverstigen
  • Trädgårdsmästaren
  • Dammen

Valborgsmässoaftonens kulturhistoriska promenad i Sundsby startade med ett besök i köksträdgården. Trädgårdsmästaren Joakim Wenner berättade att ända sedan Margareta Huitfeldts tid har det odlats på säteriet. Här har det genom åren funnits flera odlingar, bl.a. en fruktträdgård, en örtagård, en kålgård samt en handelsträdgård. Den nya köksträdgården invigdes 2013 och drivs enligt traditionella odlingsmetoder. Trädgården idag vill knyta an till den trädgård som blomstrade här för hundra år sedan. I gårdscaféet ges möjlighet att få smaka på det som odlas och på höstmarknaden finns grönsaker och andra odlade produkter att köpa. Trädgården är öppen för allmänheten året om. Promenaden följde Iverstigen med fikapaus på höjden ovanför säteriet. Det av Tjörns sparbank sponsrade godiset gav även under denna promenad deltagarna extra energi att fullfölja vandringen. Läs mer om Sundsby säteris historia