Samarr på Billströmska folkhögskolan

Höstens berättarkväll "I Konungens tjänst"arrangerades tillsammans med Billströmska folkhögskolan och skolans elevförbund. Titeln sammanfattar Lars-Göran Lönnermarks rika kyrkoliv, som präst i Skövde och biskop i Skara samt hovförsamlingen.

  • Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus och överhovpredikant
  • Ottestala släkt & vänner
  • Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus och överhovpredikant
  • Ottestala släkt & vänner

Biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark berättade från insidan om kungafamiljens vigslar och dop på ett inspirerande sätt. Han tjänade kungafamiljen som överhovpredikant under en epok då uppmärksamheten varit stor och tv-sändningarna många. Efter kaffe och lotterier underhöll Ottestala släkt & vänner med kända låtar och allsång.