Promenad på Härön 16 maj

Den 16 maj tog vi färjan från Kyrkesund till Härön och promenerade ca 3 km i det vackra landskapet till gården Ängen. Uno Holmberg och Lennart Olsson mötte oss för en snabb återfärd till fastlandet med båt.

 Gården Ängen är den enda kvarlevande gården på Härön från efterkrigstiden. Här bodde syskonen Ragnar, Erik och Asta Andersson. Syskonen Andersson fortsatte att driva jordbruket på ett ålderdomligt sätt med hästdrivna redskap. Livsmedelsproduktionen på "Änga" krävde 14 gånger mer arbetstid än modernt svenskt jordbruk. Samtidigt visas att endast hälften så mycket drivenergi krävdes. Den siste i syskonskaran, Ragnar gick bort 1993. Gården testamenterades då till Sjöräddningen och köptes senare av Naturvårdsverket. Större delen av Härön blev naturreservat 1997. Vid gården Ängen odlas det fortfarande på de smala åkertegarna och ängarna slås i juli.
Se fler bilder i bildarkivet.