Kulturpromenad till Stordalskvarn

Sista torsdagen i april promenerade ett tjugotal tjörnveteraner till Stordalskvarn på Kvarnkullen. Vi fick en gedigen guidning om kvarnens historia. Den byggdes 1903 av Anders i Brevik och hans bror Herman (Berntsson) i Surdal. Sista ägarna var Gottfrid och Ragnar Andersson i Stordal. Kvarnen var i bruk fram till 1946. Betalningen skedde genom tull i natura, mot slutet kontant betalning.

  • Stordalskvarn 2018
  • Den gamla körvägen
  • Stordalskvarn 2018
  • Den gamla körvägen