Trivselstund för våra äldsta Tjörnveteraner

Den 20 september bjöds våra äldsta medlemmar på underhållning och fika. Eivor Jansson och Uno Engblom underhöll. Representanter från föreningen Guldkanten berättade om sin verksamhet.

  • Eivor Jansson och Uno Engblom
  • Eivor Jansson och Uno Engblom