Patientnämnden 25 oktober

Inom ramen för våra temakvällar om folkhälsa gästade Carina Liljesand, ordf. i patientnämnden,Göteborg vår förening den 25 okt. Hon redogjorde för patientnämndernas viktiga uppgifter och vilken hjälp man kan få. Åhörarna fick även ta del av ärendeexempel, som inkommit och hanterats av nämnden.