Övriga evenemang

Utöver våra medlemsmöten arrangerar vi även det vi kallar temaaftnar. Vi får då lyssna till ett föredrag inom områden vi tycker är intressanta och aktuella.

Våra evenemang ordnar vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan eller Billströmska folkhögskolans elevförbund.

Temaaftnar
Varje vår och höst arrangerar Tjörnveteranerna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan eller Billströmska folkhögskolans elevförbund gästföreläsningar med något intressant tema. Dessa s.k. temaaftnar annonseras i lokalpressen och på vår hemsida.

Språkvän/medmänniska 
Välkommen till våra caféträffar med nyanlända Tjörnbor. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan och Tjörns kommun i projektet Språkvän/medmänniska, se annonser i lokalpressen och på vår hemsida.