Trivselstund för äldre

Den 20 september bjöds våra äldsta medlemmar på underhållning och fika. Eivor Jansson och Uno Engblom underhöll. Representanter från föreningen Guldkanten berättade om sin verksamhet.