Träningspass utegym 18 maj

På vår folkhälsovecka ingick ett träningspass på Kållekärrs utegym. Jan Magnusson var vår instruktör och visade sig inneha ett utmärkt balanssinne.
Till utegymmet är alla välkomna att träna, men särskild hänsyn har tagits till målgruppen seniorer vid utformning av utegymmet. Utrustningen är utformad för träning och ska inte ses som lekredskap. Markytan är klädd med fallskyddsgummi och det finns sex gymredskap för att träna kondition, balans, koordination, rörlighet och styrka. En fri yta finns också att nyttja för till exempel yoga och rörelseträning.