Samarr Billströmska 19 okt

I ett samarrangemang med Billströmska folkhögskolan och Elevförbundet den 19 oktober mindes och berättade Hilda Runegrund om sin uppväxt och livet på Åstol med hjälp av Kristina Alander. Betraktelserna över ett långt liv på Åstol finns även nedtecknade i en bok, författad av Kristina Alander. Under kvällen deklamerade Bengtåke Carlson välkända dikter av bl.a. Kent Andersson, Majken Olsson, Dan Andersson, Harry Martinsson, Nils Ferlin och Sten Selander till musik av skolans elever.