Patientnämnden 25 okt

Den 25 oktober gästade Carina Liljesand, ordf. patientnämnden i Göteborg vår förening. Hon redogjorde för patientnämndernas uppgifter och vilken hjälp man kan få.