Äldreomsorgen på Tjörn

Den 10 maj berättade Lilian Bohlin om kommunens hemtjänst och äldreboende. Ann-Charlotte Nyrén redogjorde för den kommunala hälso- och sjukvården. Ingela Brännehed berättade om måltiderna inom äldreomsorgen. Framgångsfaktorerna lyder kvalitet, delaktighet och organisation. En intressant och lärorik kväll.