Temaaftnar 2017

Tjörnveteranerna arrangerar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan s k temaaftnar. Under dessa kvällar engageras en gästföreläsare som berättat om något intressant tema.