Litteraturcirkel våren 2022

Bokcirkel- ett roligare sätt att läsa
och dessutom ett utmärkt sätt att regelbundet träffas och delge varandra sina läsupplevelser, säger deltagarna i Tjörnveteranernas bokcirkel. Ingrid Andersson och Birgitte Fogh, cirkelledare, föreslår böcker inom olika genrer, som stimulerar till varierad läsning och diskussioner. Tips på böcker får man också från bibliotekspersonalen i Skärhamn, där man träffas vid fem tillfällen under våren. För dagen är lästipsen Flodens barn av Nina Burton, Ett jävla solsken av Fatima Bremmer och Fjärilsrummet av Lucinda Riley.