Alla kan surfa

Ett 70-tal Tjörnveteraner hade mött upp på Tjörns Sparbank den 3 maj för att få information om studiecirkeln Alla kan surfa. Den fortsätter i vår med en grundutbildning för ett 20-tal deltagare och fylls sedan på med deltagare som kan lite mer. Träffarna sker i samarbete med Tjörns Sparbank och Studieförbundet Vuxenskolan.