Billströmska fsk 19 sept.

Höstens berättarkväll 19 sept. "I Konungens tjänst" arrangerades tillsammans med Billströmska folkhögskolan och skolans elevförbund. Titeln sammanfattar Lars-Göran Lönnermarks rika kyrkoliv, som präst i Skövde och biskop i Skara samt hovförsamlingen.