Björshuvudet 10 maj

En underbar och solig Kristi Himmelsfärdsdag promenerade ett tjugotal Tjörnveteraner på Björshuvudet. Vandringen gick på kala eller bevuxna bergsklippor och genom bördiga skalgrusblandade dalgångar. Röjning, bete och slitage hindrar området från att växa igen och bevarar den särskilda floran. Artrikedomen är stor och nu blommade gullvivan (majnycklar på bygdemål) för fullt. Området är instängslat vilket gjort det möjligt för betande hästar vår och höst.