Tjörnekalv, 19 maj

Vårens fjärde kulturvandring utgick från Rönnängs brygga och hade lockat ett tjugotal medlemmar. Västtrafiks färja tog oss över sundet via Åstol och Stora Dyrön till Tjörnekalv. Ön har två bebyggelser, Storekalv och Lillekalv, som båda är gedigna kulturmiljöer. Florence Karlsson, fritidsboende på ön, berättade om öns historia och bebyggelse. Promenaden gick längs havet från Stora till Lilla ”Kalven” och tillbaka till färjan genom ”gammelskogen”. Artrikedomen på ön är stor, både vanliga och ovanliga växter går att hitta. Nu blommade gullvivan (majnycklar på bygdemål) och triften för fullt. Både natur- och kulturmiljön är av riksintresse och högst upplevelsevärd.

  • Vy mot Klädesholmen
  • Vy mot Klädesholmen