Björholmen, 26 maj

Vårens sista kulturvandring utgick från Björholmens Marina och hade lockat ett tjugotal medlemmar. Eivor Berntsson guidade oss runt på den vackra halvön längst ut på Tjörns nordvästra spets. Hon berättade om bebyggelsen och hur samhället förändrats sedan sin uppväxttid.
Landskapet är varierat med långsträckta klippöar, strandängar och kala eller bevuxna bergsklippor – idealiskt för vandring. Björholmen ingår i Stigfjordens naturreservat och är av riksintresse för naturvård.