Månadsmöte november 2019

Ingemar Jonasson föreläste om hagar och hagmarksväxter på Tjörn. Han visade bilder om hur kulturlandskapet genomgår den kanske snabbaste förändringen någonsin. Åkermarken och de gamla beteshagarna försvinner i snabb takt. Betande djur är en viktig förutsättning för att miljöerna ska kunna bevaras. Vackra, blommande bilder fascinerade oss. Eva Blume med gitarr och Gert Magnusson på kontrabas tog oss med i visor med tema julförberedelser.

  • Margareta tackar kvällens föreläsare Ingemar Jonasson
  • Intresserade mötesdeltagare
  • Kvällens underhållare Eva Blume och Gert Magnusson
  • Margareta tackar kvällens föreläsare Ingemar Jonasson
  • Intresserade mötesdeltagare
  • Kvällens underhållare Eva Blume och Gert Magnusson