Månadsmöte mars 2019

I ett fullsatt Kyrkans Hus lyssnade ett 90-tal Tjörnveteraner till Mikael Borenholts, vice vd, Swede Ship. Han berättade om verksamheten på f.d. Djupviks varv. Vi blev överraskade av företagets kvalificerade verksamhet och marknadsposition med båtar framförallt till Försvarsmakten och Sjöräddningen.
Lotta Rossövik underhöll på ett engagerat och medryckande sätt. En del av oss förstod hennes Orust dialekt.