Månadsmöte april 2019

På april månadsmöte 2019 berättade Anders Möller, VA-chef i Tjörns kommun om vattenförsörjning ur olika perspektiv. Han ägnade sig bl.a. åt kommunens framtida utmaningar med vatten till en växande befolkning. Allsång stod också på agendan och är ett populärt inslag i våra månadsmöten. Den här gången sjöng vi av hjärtans lust under Eivor Janssons ledning. Hon ledde oss i ett tiotal önskelåtar.