Månadsmöten 2019

Månadsmöten, cirka åtta per år, med varierande föredrag och underhållning.Vi serverar kaffe med tilltugg och har alltid ett lotteri. Priset på våra månadsmöten är 80 kr med undantag för vår-, höst- och julfesten då särskilt pris tillämpas.

  • Höstfest 2019