Daga och Rolf

Den 13 oktober hade vi månadsmöte i Kyrkans Hus, Kållekärr. Polisen var oväntat på plats och ställde skriftliga frågor om tryggheten i vårt närområde. Stämningen var hög från början och den höjdes ytterligare med underhållning av Daga och Rolf Wallgren från Ytterby. De spelade kända visor från förr och även en del dansant musik. Vi var över sjuttio personer, varav några var medlemmar i andra SPF-föreningar. En ny medlem välkomnades särskilt. I samband med kaffeservering avtackades Aina Johansson för sitt arbete i programkommittén.

  • Aina Johansson
  • Aina Johansson