Folkhälsa 6 april

På månadsmötet i april berättade Birgitta Adolfsson, regionpolitiker om akutsjukvård och specialiteter på våra sjukhus. Ann-Marie Myllykangas informerade om Vuxenskolan och samlade in medlemmarnas önskemål om kursutbud till hösten. Onsdagskören underhöll med vackra vårsånger a cappella.